Fluiten en schrijfschema

Reserve kleding af te halen bij Jeroen Smit, WhatsApp of bel: 0651439811

Boetelijst

Boete dient voor 01-03-2020  betaald te zijn.
Maak het geld over op rekening nr. NL25 RABO 0327 0067 81 tnv Alkmaar Guardians onder vermelding van je naam-team en datum van de boete.

Boete’s en Administratieve heffingen

Scheidsrechter,thuiswedstrijd niet opkomen € 15,00
Niet opkomen bij timen/scorer € 5,00
Kleding niet in orde Boete NBB € 5,00
Zonder afbericht wegblijven van het volgen van verplichte scheidsrechterscursus. € 25,00
Het niet opkomen van een team voor een wedstrijd bij de 1ste keer. € 75,00
Het niet opkomen van een team voor een wedstrijd bij de 2e keer. € 100,00
Het niet opkomen van een team voor een wedstrijd bij de 3e keer. € 150,00

Boetes voor het niet opkomen worden doorbelast aan het team!

Iemand die 2x per seizoen zijn verplichting als scheidsrechter, timer/scorer niet nakomt krijgt 1 wedstrijd schorsing
De boete en beurten als scheidsrechter timer/scorer moeten dan ook nagekomen worden.
De boete dient binnen de gestelde termijn betaald te zijn.
Wordt hier niet aan voldaan volgt er een extra verplichting als scheidsrechter, timer/scorer bij het eigen team.
De oorspronkelijke verplichting en boete blijft bestaan.

Boetes opgelegd door de NBB, strafzaken etc. worden doorbelast aan het betreffende lid.