Alle basketbalcompetities voortijdig beëindigd

Naar aanleiding van de nieuwe informatie over de bestrijding van het coronavirus die vanavond door de Nederlandse overheid naar buiten is gebracht, ziet de Nederlandse Basketball Bond zich genoodzaakt alle basketbalcompetities voortijdig te beëindigen.

Eén van de dringende aanvullende overheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is alle bijeenkomsten waar mensen bij elkaar komen tot 1 juni te verbieden. De ondergrens van honderd personen die aanvankelijk gold, verdwijnt.

Deze maatregel heeft tot gevolg dat alle landelijke competities en afdelingscompetities per direct worden beëindigd. Er worden geen kampioenen aangewezen. De NBB acht dit niet passend gelet op het gemankeerde seizoen en de situatie waarin het land verkeert. Een uitzondering daarop vormen poules waarin eventueel al een kampioen is. Dat geldt met name voor afdelingscompetities.

Bij plaatsing voor de competities in het nieuwe seizoen 2020-2021 zal worden gekeken naar de huidige stand. Als het gaat om promotie en degradatie zal een zo eerlijk mogelijke afweging worden gemaakt welke teams daarvoor in aanmerking komen.

De finales voor de Basketball Cup – de strijd om de nationale beker – die aanvankelijk in het weekeinde van zaterdag 28 en zondag 29 maart gespeeld zouden worden, maar tot nader orde waren uitgesteld, worden verplaatst naar het begin van volgend seizoen.

Simone Volmer, Algemeen Directeur bij de NBB: “Dit besluit is een harde klap voor het basketball in Nederland, maar het enige mogelijke besluit, waarmee we meteen duidelijkheid kunnen verschaffen aan onze achterban. We beseffen dat we als sport nu even pas op de plaats moeten maken, gezien alles dat er nu speelt in de maatschappij en op het gebied van volksgezondheid. Vanzelfsprekend nemen we onze verantwoordelijkheid in de voorbeeldrol die we hebben. Wij houden ons aan de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd, zoals de anderhalve meter afstand bewaren. Dus hoe vervelend ook, we moeten die basketball in teamverband even laten liggen. We weten niet hoe lang het gaat duren, maar uiteindelijk pakken we die bal weer op met elkaar!”

Leden inventarisatie 2020-2021

Beste basketballers,

Het huidig seizoen is nog niet ten einde, maar zoals gebruikelijk starten de voorbereidingen voor het volgende seizoen alweer! Jullie hebben een e-mail ontvangen over de leden inventarisatie voor volgend seizoen. Mocht de mail je ontglipt zijn… Bij deze de informatie!

Begeleidende brief ledeninventarisatie 2020-2021 (1)

Graag horen we het vóór 31 maart als je volgend seizoen jouw lidmaatschap wil wijzigen. Wil je niets veranderen aan jouw lidmaatschap, dan hoef je niets te doen.

 • Ben je jonger dan 16 jaar, dan is een handtekening van jouw ouder/verzorger benodigd. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier. Deze is bijgevoegd bij bovenstaande brief.
 • Ben je 16 jaar of ouder, dan kun je gebruik maken van het (nieuwe) digitale formulier via https://forms.gle/atogwTDAP4ki8pnJ6.

Zijn er vragen, stel ze gerust!

Sportieve groeten,
de technische commissie

Vacatures bij Alkmaar Guardians

Vacature evenementencommissie

Alkmaar Guardians houdt ook wel van een goed feestje. Daar komt wel iets meer bij kijken dan het prikken van een datum. Daarom zoeken we een evenementencommissie (liefst meerdere personen die goed samen kunnen werken)

De taken zijn:

 • Organiseren van events
  • Mix toernooi
  • Ledenvergadering
  • Afsluitfeest
  • enz
 • Opstellen begroting voor event
 • Zorgen dat alles goed geregeld is tijdens event

 

Wil je reageren op deze vacature? Stuur dan een mail met je gegevens naar secretariaat@alkmaarguardians.nl

Hoofdtrainer

Onze trainers en coaches willen we ook goed kunnen begeleiden. Hiervoor zoeken we een hoofdtrainer.

Deze gediplomeerde trainer zal de team trainers op trainingsavonden ondersteunen en begeleiden bij het geven van trainingen. Dit zal de trainer doen volgens de gekozen lijn van de vereniging. Hij ondersteunt de trainers door middel van gesprekken, aanreiken oefenstof/trainingsmateriaal en coaching on the job. Hij kan fungeert ook als invaller bij ziekte/afwezigheid/verzuim teamtrainer. Hij helpt bij het maken van jaarplanningen en de uitvoering daarvan. De hoofdtrainers hebben daarbij ook een signalerende functie voor de Technische Commissie. Hij is daarbij ook 1e aanspreekpunt voor de teamtrainers en de Technische Commissie.

Als vereniging zullen wij deelnemen aan het programma Coach de coach om zo het draagvlak binnen de vereniging te stimuleren. Het Coach de Coach programma zal er ook aan bijdragen dat de technische commissie en het bestuur de neuzen de zelfde kant op hebben staan. Naast de begeleiding vanuit de NBB wordt er ook gezorgd voor het waarborgen van dit plan op langer termijn.

 

Wil je reageren op deze vacature? Stuur dan een mail met je gegevens naar secretariaat@alkmaarguardians.nl

Trainers en Coaches

Alkmaar Guardians heeft als ambitie om een beter basketbal te krijgen in Alkmaar. We willen hiervoor investeren in trainers en coaches. Zorgen voor een goede opleiding en begeleiding.

We zien een mooie groei van het aantal leden in de jongste groepen, maar missen een kader om deze leden enthousiast en actief te houden op latere leeftijd. Door betere coaching en trainingen zal het niveau van de spelers omhoog gaan. Dit zal als resultaat geven dat ze langer enthousiast blijven en dus ook langer actief blijven binnen de vereniging.

Dit is heel belangrijk voor onze vereniging omdat ook uit deze groep de meeste vrijwilligers kunnen komen die echt betrokken zijn bij de club.

We zoeken dus trainers en coaches die graag een team beter willen maken. De club zal zorgen voor een goede opleiding en begeleiding.

Wat kunnen we bieden:

 • Vaste vergoeding van 250 euro per seizoen (bij eerste team)
 • Mogelijkheid tot volgen van BT2 cursus
 • Clinics door externe om de trainers beter te maken
 • Zoveel als mogelijk vrijgesteld van taken als fluiten en schrijven

 

Wil je reageren op deze vacature? Stuur dan een mail met je gegevens naar secretariaat@alkmaarguardians.nl

Scheidsrechters

Alkmaar Guardians zoekt vaste scheidsrechters die elk thuisprogramma voor elke speelronde inzetbaar zijn.

Hiermee willen we het niveau van de scheidsrechters omhoog brengen doordat we beter in staat zijn om koppels te maken waarbij de jeugdleden kunnen leren van een ervaren scheidsrechter. Daarnaast zal het minder druk leggen op de spelende leden en wordt het makkelijker om scheidsrechterschema’s te maken.

De taken zijn:

 • Scheidrechter zijn de thuiswedstrijden van Alkmaar Guardians
 • Elke thuisprogramma en elke speelronde
 • Vaste vergoeding per gefloten wedstrijd welke einde van de maand als vrijwilligersvergoeding wordt uitbetaald.

Uiteraard kan het door vakantie of andere zaken gebeuren dat je een keer niet kunt, dit is natuurlijk geen probleem.

 

Daarnaast zoeken we ook een persoon voor de scheidrechterzaken. Deze zal zich bezig houden met het opleiden en begeleiden van jeugdleden mbt fluiten. Cursus geven en zorgen dat leden hun scheidsrechterdiploma gaan halen.

 

Wil je reageren op deze vacature? Stuur dan een mail met je gegevens naar secretariaat@alkmaarguardians.nl

Vacature Technische Commissie

Hiervoor zoeken we meerdere mensen. Liefst een goede groep van 3-4 mensen die goed samen kunnen werken.

 

De taken zijn o.a.:

–              Teamindelingen maken

–              Trainingsschema’s maken

–              Zaalhuur van de trainingen regelen

–              Wachtlijsten beheren

–              Bijhouden en uitdragen jeugdplan

–              Begeleiden van trainers en coaches

–              Aanspreekpunt voor coördinator scheidsrechterszaken

 

De drukste perioden zijn voornamelijk aan het einde van het seizoen en het begin van het nieuwe seizoen. Eind februari wordt er gestart met de ledeninventarisatie waarna de teamindelingen volgen, het inschrijven van de teams bij de bond en er voor zorgen dat alle teams voorzien zijn van een trainer/coach. Hiervoor is veel overleg nodig met trainers, coaches en spelers. In de drukke periodes zal per persoon inzet van een aantal uur per week benodigd zijn. In de overige maanden is de belasting minder en afhankelijk van het aantal wachtlijst aanmeldingen, mailberichten en ontwikkelingen die gaande zijn.

 

Wil je reageren op deze vacature? Stuur dan een mail met je gegevens naar secretariaat@alkmaarguardians.nl

Vacature ledenadministratie

De taken zijn:

 

– inschrijven nieuwe leden

– verwerken opzeggingen

– wijzigingen doorvoeren

– contact met penningmeester en wedstrijdsecretariaat

– teamindelingen in sportlink zetten

– doorvoeren schorsingen

– beheren van de rugnummers voor de tenues

– beheer van de sportlink accounts

– contact onderhouden met sportlink bij problemen

– beheer van de tablets (o.a. updates)

 

De tijdsdruk ligt vooral aan het begin en het einde van het seizoen (augustus en mei/juni) dan ben je soms een paar uur per week kwijt.

Als het seizoen loopt is het niet veel werk, gemiddeld 1 uurtje per week maar dan zijn er ook weken dat je niks hoeft te doen.

 

Wil je reageren op deze vacature? Stuur dan een mail met je gegevens naar secretariaat@alkmaarguardians.nl

Reminder + extra info mixtoernooi 4 januari

Voor wie er a.s. zaterdag aanwezig zijn op het toernooi hierbij nog een kleine herinnering + extra info:

 • Vergeet niet een wit én zwart shirt mee te nemen om in te spelen
 • De zaal is open vanaf 15:00 uur. De eerste games starten om 15:30 dus zorg dat je op tijd klaar bent om te starten
 • Teams worden bekend gemaakt boven de tribunes
 • Het wedstrijdschema hangt in de zaal
 • Wanneer je niet hoeft te spelen, moet er minimaal 1 iemand van je team fluiten en 1 iemand de score bijhouden. Overleg dit goed met elkaar zodat de games op tijd kunnen beginnen
 • Het kan gebeuren dat de tijden wat gaan afwijken, houdt het schema in de gaten en luister goed naar wat er omgeroepen wordt
 • Na afloop van het toernooi is er tijd om te douchen en om te kleden. Een half uur na afloop van de laatste game volgt er een prijsuitreiking in de kantine onder het genot van een bitterbal!

Veel plezier en heb respect voor elkaar!!

Wij hebben er zin in, hopelijk jullie ook

 

Tot zaterdag,

De technische commissie