Artikelen door Jeroen Smit

Basketballs’cool start 14 september

Heyhallo! Na een heerlijke zonnige zomer, willen jullie natuurlijk weer graag beginnen met basketballen. Gelukkig is alles geregeld voor het nieuwe seizoen. 14 september staan wij om 10 uur te popelen om te starten. We hopen jullie allemaal weer te zien!

Vacature Voorzitter

Voorzitter: Taco Huberts stopt per 9 november 2019 met het voorzitterschap. Hij stelt zich niet herkiesbaar tijdens de Algemene Leden Vergadering. Taken: Als voorzitter ben je onderdeel van het dagelijks bestuur. Voorzitten van vergaderingen: 10 bestuursvergaderingen per jaar en de ALV. Contact met de NBB, Bijwonen van bondsvergaderingen van het rayon (2 maal per seizoen). […]

Vacature Secretaris

Als secretaris van Alkmaar Guardians ben je lid van het dagelijks bestuur en aanspreekpunt voor alle leden. Je werkt Samen met het hele bestuur en de diverse commissies. Secretaris: Frans Bol heeft aangegeven dat hij bij de komende ALV (9 november) niet herkiesbaar is. Dit betekent dat er een vacature is voor een secretaris. Taken […]