Artikelen door Jeroen Smit

Vacature evenementencommissie

Alkmaar Guardians houdt ook wel van een goed feestje. Daar komt wel iets meer bij kijken dan het prikken van een datum. Daarom zoeken we een evenementencommissie (liefst meerdere personen die goed samen kunnen werken) De taken zijn: Organiseren van events Mix toernooi Ledenvergadering Afsluitfeest enz Opstellen begroting voor event Zorgen dat alles goed geregeld […]

Hoofdtrainer

Onze trainers en coaches willen we ook goed kunnen begeleiden. Hiervoor zoeken we een hoofdtrainer. Deze gediplomeerde trainer zal de team trainers op trainingsavonden ondersteunen en begeleiden bij het geven van trainingen. Dit zal de trainer doen volgens de gekozen lijn van de vereniging. Hij ondersteunt de trainers door middel van gesprekken, aanreiken oefenstof/trainingsmateriaal en […]

Trainers en Coaches

Alkmaar Guardians heeft als ambitie om een beter basketbal te krijgen in Alkmaar. We willen hiervoor investeren in trainers en coaches. Zorgen voor een goede opleiding en begeleiding. We zien een mooie groei van het aantal leden in de jongste groepen, maar missen een kader om deze leden enthousiast en actief te houden op latere […]

Scheidsrechters

Alkmaar Guardians zoekt vaste scheidsrechters die elk thuisprogramma voor elke speelronde inzetbaar zijn. Hiermee willen we het niveau van de scheidsrechters omhoog brengen doordat we beter in staat zijn om koppels te maken waarbij de jeugdleden kunnen leren van een ervaren scheidsrechter. Daarnaast zal het minder druk leggen op de spelende leden en wordt het […]

Vacature Technische Commissie

Hiervoor zoeken we meerdere mensen. Liefst een goede groep van 3-4 mensen die goed samen kunnen werken.   De taken zijn o.a.: –              Teamindelingen maken –              Trainingsschema’s maken –              Zaalhuur van de trainingen regelen –              Wachtlijsten beheren –              Bijhouden en uitdragen jeugdplan –              Begeleiden van trainers en coaches –              Aanspreekpunt voor coördinator scheidsrechterszaken […]

Vacature ledenadministratie

De taken zijn:   – inschrijven nieuwe leden – verwerken opzeggingen – wijzigingen doorvoeren – contact met penningmeester en wedstrijdsecretariaat – teamindelingen in sportlink zetten – doorvoeren schorsingen – beheren van de rugnummers voor de tenues – beheer van de sportlink accounts – contact onderhouden met sportlink bij problemen – beheer van de tablets (o.a. […]

Bestuurswijziging

Beste leden van Alkmaar Guardians, Tijdens de Algemenen Leden Vergadering van Alkmaar Guardians op 1 november jl. zijn er 3 bestuursleden afgetreden en 4 nieuwe bestuursleden aangetreden. Aftredend waren. Taco Huberts (voorzitter), Frans Bol (secretaris), Sabine de Breij (algemeen bestuurslid)   De bestuurssamenstelling is vanaf 1 november al volgt: Functie Voorzitter: Quincy Agerbeek Secretaris: Jeroen […]

Basketballs’cool start 14 september

Heyhallo! Na een heerlijke zonnige zomer, willen jullie natuurlijk weer graag beginnen met basketballen. Gelukkig is alles geregeld voor het nieuwe seizoen. 14 september staan wij om 10 uur te popelen om te starten. We hopen jullie allemaal weer te zien!

Vacature Voorzitter

Voorzitter: Taco Huberts stopt per 9 november 2019 met het voorzitterschap. Hij stelt zich niet herkiesbaar tijdens de Algemene Leden Vergadering. Taken: Als voorzitter ben je onderdeel van het dagelijks bestuur. Voorzitten van vergaderingen: 10 bestuursvergaderingen per jaar en de ALV. Contact met de NBB, Bijwonen van bondsvergaderingen van het rayon (2 maal per seizoen). […]