Contributie 2023-2024

seizoen 2023-24
U22 en ouder – spelend-  €        290,00
U22 en ouder – trainend-  €        190,00
U22 en ouder- recreant-  €        190,00
U14, U16, U18 en U20 – spelend  €        235,00
U14, U16, U18 en U20 – trainend  €        170,00
U8, U10 en U12 – spelend-  €        185,00
U8, U10 en U12 – trainend  €        130,00
Toeslag mogelijkheid 2de training  €          50,00
Reiskosten spelende leden vervallen
Familiekorting (t/m U18)*: Tweede kind €20,- Derde kind €30,- Vierde en meer €40,-

Familiekorting

Regeling familiekorting. 

Familiekorting geldt voor ieder gezin met:
Twee meer kinderen uit een gezin spelend of trainend
Jonger dan 18 jaar spelend of trainend
(peildatum 1 januari in het seizoen waar de contributie over berekend wordt).

De korting bedraagt:
Voor het tweede kind €20,- korting
Voor het derde kind €30,- korting
Voor het vierde en volgende kinderen €40,-.korting

De familiekorting wordt gegeven berekend over de contributie van het betreffende lid.
Korting wordt verrekend met de contributie nota aan het begin van het seizoen.
In die gevallen waarin de Regeling Familiekorting voor Jeugdleden niet voorziet, vindt besluitvorming plaats door het bestuur van Alkmaar Guardians.

Reiskostenvergoeding

Met ingang van hert seizoen 2023-2024 vervalt de reiskostenvergoeding zoals besloten in de algemene ledenvergadering.

Iedereen (aangewezen lid, ouder)  die rijdt naar een uitwedstrijd heeft recht op een reiskostenvergoeding.
Hiervoor moeten een aantal gegevens bekend zijn.

Een team is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van deze gegevens. Hiervoor heeft elk team een contactpersoon, coach-speler-ouder,  die na de uitwedstrijd een mail stuurt naar penningmeester@alkmaarguardians.nl met daarin de volgende gegevens:

  • Datum
  • Plaats uitwedstrijd
  • Team
  • Achternaam speler
  • Rekeningnummer + t.n.v. (belangrijk is de goede naam bij het rekeningnummer voor een correcte overschrijving)

Regels opzeggen lidmaatschap

Opzeggen als lid.
Leden dienen schriftelijk op te zeggen, uiterlijk 31 mei van het betreffende seizoen. Dit in verband met de contributieafdrachten aan de bond en verplichtingen die we zijn aangegaan. Doe je dit later dan ben je afhankelijk van het moment van opzeggen (een deel van ) de contributie voor het komende seizoen verschuldigd.

Hierbij gelden de volgende termijnen:

Opzeggen voor 31 mei geen contributie verplichtingen
Opzeggen na 31 mei maar voor start van de trainingen en wedstrijden 1/3 van de contributie verschuldigd (toeslagen 2e training en reiskosten worden niet meegerekend)
Opzeggen na 31 mei na start/deelname aan trainingen en of wedstrijden Volledige contributie verschuldigd (toeslagen 2e training en reiskosten worden niet meegerekend)

Toelichting:
Het stilzwijgend verlengen van lidmaatschappen is sinds 1 december 2011 wettelijk verboden. Ook de opzegtermijn is teruggebracht naar 1 maand. Maar voor individuele lidmaatschappen van verenigingen geldt wel een uitzondering.

Voor veel verenigingen is een verbod op automatische verlenging van het lidmaatschap niet wenselijk. Sportverenigingen moeten, in verband met de huur van sportaccommodaties vaak al een jaar vooruit plannen. Daarom is voor sportverenigingen een lichter regime van toepassing. Bij verenigingen blijft stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar wel mogelijk. De verenigingen dienen de leden wel op een duidelijke wijze de noodzakelijke informatie te verschaffen met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap.

Leden dienen zich schriftelijk af te melden bij:

De ledenadministratie.

Suzanne Smit
ledenadministratie@alkmaarguardians.nl

Boete’s en administatieve heffingen

Boete’s en Administratieve heffingen
Scheidsrechter,thuiswedstrijd niet opkomen  €          15,00
Niet opkomen bij timen/scorer  €            5,00
Zonder afbericht wegblijven van het volgen van verplichte scheidsrechterscursus.  €          25,00
Het niet opkomen van een team voor een wedstrijd bij de 1ste keer.(NBB)  €          40,00
Het niet opkomen van een team voor een wedstrijd bij de 2e keer. (NBB)  €        80,00
Het niet opkomen van een team voor een wedstrijd bij de 3e keer. (NBB)  €        100,00
Boetes voor het niet opkomen worden doorbelast aan het team!
Iemand die 2x per seizoen zijn verplichting als scheidsrechter, timer/scorer niet nakomt krijgt 1 wedstrijd schorsing. Zijn boete en beurten als scheidsrechter, timer/scorer moeten dan ook nog nagekomen worden. De opgelegde boete dient binnen een maand na publicatie betaald te zijn. Wordt hieraan niet voldaan volgt er een extra verplichting als scheidsrechter, timer/scorer bij het eigen team. De oorspronkelijke verplichting en boete blijft bestaan.
Boetes opgelegd door de NBB, strafzaken etc. worden doorbelast aan het betreffende lid.