Bestuur Alkmaar Guardians

Taco Huberts
Voorzitter
M: 072-5619563
voorzitter@alkmaarguardians.nl
Algemene zaken, veilig sportklimaat
Ingrid Moes
Penningmeester
T: 06-25553077
penningmeester@alkmaarguardians.nl
Contributie, Sponsorzaken en reiskosten
Frans Bol
Secretariaat
T: 072-5622101 of 06-10864644
Secretariaat@alkmaarguardians.nl
Correspondentie, per email
Joëlle Boëtius
Technische Commissie
TC@alkmaarguardians.nlAanmelden nieuwe leden, teamindelingen, trainingsschema’s
Sabine de Breij
Ledenadministratie
ledenadministratie@alkmaarguardians.nl Sportlink gegevens
Opzeggen lidmaatschap

Commissies

Jacqueline Insing
Wedstrijd-secretariaat
M: 06-29073800
jacquelineinsing@hotmail.com
Opstellen tafels en scheidsrechters
Romy Hageman
Wedstrijd-secretariaat
M: 0637227868
wedstrijdsecretariaat@alkmaarguardians.nl
Wedstrijd secretariaat
Wedstrijdwijzigingen
Jeroen Smit
Webmaster
M: 06-51439811
webmaster@alkmaarguardians.nl
Correspondentie, per email
Rob Visser
Materiaal-commissie
T: 06-10910183

materiaal@alkmaarguardians.nl

Materiaal
Tanja Visserkleding@alkmaarguardians.nl club tenues
Leonie Molenaar
Vertrouwens-contactpersoon
Leonie.Molenaar@alkmaarguardians.nl Vertrouwens-contactpersoon
Nicole Waijers
Vertrouwens-contactpersoon
Nicole.Waijers@alkmaarguardians.nl Vertrouwens-contactpersoon
Joëlle Boëtius
TC Administratie
TC@alkmaarguardians.nl
Lisanne van den Hoek
TC Trainers Coaches
TC@alkmaarguardians.nl
Denise Godecke
TC Trainers Coaches
T: 06-57337522 (ivm bereikbaarheid, alleen WhatsApp gebruiken)
TC@alkmaarguardians.nl
denisegodecke@gmail.com