Bestuur Alkmaar Guardians

Quincy Agerbeek
Voorzitter
M: 06-11340934
voorzitter@alkmaarguardians.nl
Algemene zaken, veilig sportklimaat
Vacant
Penningmeester
penningmeester@alkmaarguardians.nlContributie, Sponsorzaken en reiskosten
Jeroen Smit
Secretariaat
T: 06-51439811
Secretariaat@alkmaarguardians.nl
Correspondentie, per email
Erwin van Dijk
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Tristan van Santen
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Rob Visser
Algemeen bestuurslid
Materiaal-commissie
T: 06-10910183

materiaal@alkmaarguardians.nl

Materiaal

Commissies

Suzanne Smit
Ledenadministratie
ledenadministratie@alkmaarguardians.nl Sportlink gegevens
Opzeggen lidmaatschap
Erwin van Dijk
Quincy Agerbeek
Wedstrijd-secretariaat
wedstrijdsecretariaat@alkmaarguardians.nl Opstellen tafels en scheidsrechters
Wedstrijd secretariaat
Wedstrijdwijzigingen
Boetelijst
Jeroen Smit
Webmaster
M: 06-51439811
webmaster@alkmaarguardians.nl
Correspondentie, per email
M: 06-11340934
voorzitter@alkmaarguardians.nl
club tenues
Leonie Molenaar
Vertrouwens-contactpersoon
Leonie.Molenaar@alkmaarguardians.nl Vertrouwens-contactpersoon
Jordi van de Vooren, Ralf van Santen, Huib van Boven
Technische commissie
TC@alkmaarguardians.nl