Vacature evenementencommissie

Alkmaar Guardians houdt ook wel van een goed feestje. Daar komt wel iets meer bij kijken dan het prikken van een datum. Daarom zoeken we een evenementencommissie (liefst meerdere personen die goed samen kunnen werken)

De taken zijn:

 • Organiseren van events
  • Mix toernooi
  • Ledenvergadering
  • Afsluitfeest
  • enz
 • Opstellen begroting voor event
 • Zorgen dat alles goed geregeld is tijdens event

 

Wil je reageren op deze vacature? Stuur dan een mail met je gegevens naar secretariaat@alkmaarguardians.nl

Hoofdtrainer

Onze trainers en coaches willen we ook goed kunnen begeleiden. Hiervoor zoeken we een hoofdtrainer.

Deze gediplomeerde trainer zal de team trainers op trainingsavonden ondersteunen en begeleiden bij het geven van trainingen. Dit zal de trainer doen volgens de gekozen lijn van de vereniging. Hij ondersteunt de trainers door middel van gesprekken, aanreiken oefenstof/trainingsmateriaal en coaching on the job. Hij kan fungeert ook als invaller bij ziekte/afwezigheid/verzuim teamtrainer. Hij helpt bij het maken van jaarplanningen en de uitvoering daarvan. De hoofdtrainers hebben daarbij ook een signalerende functie voor de Technische Commissie. Hij is daarbij ook 1e aanspreekpunt voor de teamtrainers en de Technische Commissie.

Als vereniging zullen wij deelnemen aan het programma Coach de coach om zo het draagvlak binnen de vereniging te stimuleren. Het Coach de Coach programma zal er ook aan bijdragen dat de technische commissie en het bestuur de neuzen de zelfde kant op hebben staan. Naast de begeleiding vanuit de NBB wordt er ook gezorgd voor het waarborgen van dit plan op langer termijn.

 

Wil je reageren op deze vacature? Stuur dan een mail met je gegevens naar secretariaat@alkmaarguardians.nl

Trainers en Coaches

Alkmaar Guardians heeft als ambitie om een beter basketbal te krijgen in Alkmaar. We willen hiervoor investeren in trainers en coaches. Zorgen voor een goede opleiding en begeleiding.

We zien een mooie groei van het aantal leden in de jongste groepen, maar missen een kader om deze leden enthousiast en actief te houden op latere leeftijd. Door betere coaching en trainingen zal het niveau van de spelers omhoog gaan. Dit zal als resultaat geven dat ze langer enthousiast blijven en dus ook langer actief blijven binnen de vereniging.

Dit is heel belangrijk voor onze vereniging omdat ook uit deze groep de meeste vrijwilligers kunnen komen die echt betrokken zijn bij de club.

We zoeken dus trainers en coaches die graag een team beter willen maken. De club zal zorgen voor een goede opleiding en begeleiding.

Wat kunnen we bieden:

 • Vaste vergoeding van 250 euro per seizoen (bij eerste team)
 • Mogelijkheid tot volgen van BT2 cursus
 • Clinics door externe om de trainers beter te maken
 • Zoveel als mogelijk vrijgesteld van taken als fluiten en schrijven

 

Wil je reageren op deze vacature? Stuur dan een mail met je gegevens naar secretariaat@alkmaarguardians.nl

Scheidsrechters

Alkmaar Guardians zoekt vaste scheidsrechters die elk thuisprogramma voor elke speelronde inzetbaar zijn.

Hiermee willen we het niveau van de scheidsrechters omhoog brengen doordat we beter in staat zijn om koppels te maken waarbij de jeugdleden kunnen leren van een ervaren scheidsrechter. Daarnaast zal het minder druk leggen op de spelende leden en wordt het makkelijker om scheidsrechterschema’s te maken.

De taken zijn:

 • Scheidrechter zijn de thuiswedstrijden van Alkmaar Guardians
 • Elke thuisprogramma en elke speelronde
 • Vaste vergoeding per gefloten wedstrijd welke einde van de maand als vrijwilligersvergoeding wordt uitbetaald.

Uiteraard kan het door vakantie of andere zaken gebeuren dat je een keer niet kunt, dit is natuurlijk geen probleem.

 

Daarnaast zoeken we ook een persoon voor de scheidrechterzaken. Deze zal zich bezig houden met het opleiden en begeleiden van jeugdleden mbt fluiten. Cursus geven en zorgen dat leden hun scheidsrechterdiploma gaan halen.

 

Wil je reageren op deze vacature? Stuur dan een mail met je gegevens naar secretariaat@alkmaarguardians.nl

Vacature Technische Commissie

Hiervoor zoeken we meerdere mensen. Liefst een goede groep van 3-4 mensen die goed samen kunnen werken.

 

De taken zijn o.a.:

–              Teamindelingen maken

–              Trainingsschema’s maken

–              Zaalhuur van de trainingen regelen

–              Wachtlijsten beheren

–              Bijhouden en uitdragen jeugdplan

–              Begeleiden van trainers en coaches

–              Aanspreekpunt voor coördinator scheidsrechterszaken

 

De drukste perioden zijn voornamelijk aan het einde van het seizoen en het begin van het nieuwe seizoen. Eind februari wordt er gestart met de ledeninventarisatie waarna de teamindelingen volgen, het inschrijven van de teams bij de bond en er voor zorgen dat alle teams voorzien zijn van een trainer/coach. Hiervoor is veel overleg nodig met trainers, coaches en spelers. In de drukke periodes zal per persoon inzet van een aantal uur per week benodigd zijn. In de overige maanden is de belasting minder en afhankelijk van het aantal wachtlijst aanmeldingen, mailberichten en ontwikkelingen die gaande zijn.

 

Wil je reageren op deze vacature? Stuur dan een mail met je gegevens naar secretariaat@alkmaarguardians.nl

Vacature ledenadministratie

De taken zijn:

 

– inschrijven nieuwe leden

– verwerken opzeggingen

– wijzigingen doorvoeren

– contact met penningmeester en wedstrijdsecretariaat

– teamindelingen in sportlink zetten

– doorvoeren schorsingen

– beheren van de rugnummers voor de tenues

– beheer van de sportlink accounts

– contact onderhouden met sportlink bij problemen

– beheer van de tablets (o.a. updates)

 

De tijdsdruk ligt vooral aan het begin en het einde van het seizoen (augustus en mei/juni) dan ben je soms een paar uur per week kwijt.

Als het seizoen loopt is het niet veel werk, gemiddeld 1 uurtje per week maar dan zijn er ook weken dat je niks hoeft te doen.

 

Wil je reageren op deze vacature? Stuur dan een mail met je gegevens naar secretariaat@alkmaarguardians.nl