Theo Boskamp

Beste leden,

Wij ontvingen het droevige bericht dat Theo Boskamp, Erelid van Alkmaar Guardians op bijna 81 jarige leeftijd is overleden.

Theo is binnen onze club begonnen als ouder achter de tafel omdat zijn dochter lid werd. Maar al snel zag hij dat er grote behoefte was aan scheidsrechters, dit bracht Theo er toe om zijn F-diploma te halen, en hij heeft daarna dan ook jaren gefloten. Echter dit bleek pas het begin van zijn “basketballeven” te worden.

Theo heeft in diverse besturen jarenlang de functie als bestuurslid/penningmeester met heel veel enthousiasme binnen Alkmaar Guardians vervuld. Maar ook heeft hij samen met Marjo het wedstrijdsecretariaat gedaan. Naast Alkmaar Guardians, wat zijn club was, heeft hij ook binnen het rayon Noord Holland zijn basketbal sporen verdiend als competitie leider.

Alkmaar Guardians is Theo veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet.  Namens heel Alkmaar Guardians wensen wij Marjo, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit verlies. Alkmaar Guardians zal Theo herinneren als één van de pijlers van onze club en onze sport.

Bedankt Theo.