Bestuurswijziging

Beste leden van Alkmaar Guardians,

Tijdens de Algemenen Leden Vergadering van Alkmaar Guardians op 1 november jl. zijn er 3 bestuursleden afgetreden en 4 nieuwe bestuursleden aangetreden. Aftredend waren. Taco Huberts (voorzitter), Frans Bol (secretaris), Sabine de Breij (algemeen bestuurslid)

 

De bestuurssamenstelling is vanaf 1 november al volgt:

Functie

Voorzitter: Quincy Agerbeek

Secretaris: Jeroen Smit

Penningmeester: Ingrid Moes

Tech. Commissie: Joëlle Boëtius

Alg. bestuurslid 1: Rob Visser (materiaalman)

Alg. bestuurslid 2: Erwin van Dijk

Alg. bestuurslid 3: Tristan van Santen

 

Buiten het bestuur blijven Jacqueline Insing en Romy Hageman het als wedstrijdsecretariaat runnen.

En Sabine de Breij zal de ledenadministratie blijven doen tot aan het eind van het lopende seizoen.

De emailadressen van Alkmaar Guardians blijven gelijk.

 

Taco, Frans en Sabine zijn de afgelopen jaren met veel plezier actief geweest binnen Alkmaar Guardians. Maar zien in dat een nieuw bestuur goed is voor een vereniging. Met vertrouwen geven wij na veel jaar dan ook het stokje over. En hopen dat de samenwerking met U en het bestuur op de zelfde prettige wijze zal blijven bestaan.

Maar ook willen wij jullie bedanken voor de jarenlange fijne samenwerking.