ALV 1 november 2019 – Agenda

Beste leden,

 

Op 1 november is de Algemene Leden Vergadering.

Start om 20:15uur

Locatie is vergaderruimte Sporthal Alkmaar Noord.

Aruba straat 4

 

De ALV is er voor alle leden (ook ouders van jeugdleden) die graag van het bestuur willen weten hoe het met onze club gaat.

Graag tot zien op 1 november.

 

Sportieve groet,

Het bestuur

 

Agenda:

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Mededelingen bestuur
 • Inventarisatie rondvraag
 • Notulen ALV 2018 (zie alkmaarguardians.nl onder algemeen)
 • Jaarverslag seizoen 2018-2019
 • Jaarverslag TC (Incl. scheidsrechter zaken)
 • Vooruitblik seizoen 2019-2020
 • Financiën (Winst en Verlies rekening, Balans, Begroting)
 • Kascontrole decharge
 • Vaststellen contributie 2020-2021

Korte pauze

 • Nieuwe benoemingen
  1. Schema af en aantreden
  2. Kascontrole
 • Beantwoorden inventarisatie rondvraag
 • Rondvraag
 • Sluiting

 

+++

Schriftelijke vragen aan het bestuur voor 25 oktober sturen naar secretariaat@alkmaarguardians.nl

+++