Corona Update Bestuur november 2020

Beste leden,

Net als eind vorig seizoen heeft ook dit seizoen Corona een behoorlijke impact op onze sport. Daar kunnen we helaas niets aan doen (behalve ons aan de regels te houden). We weten niet of er nieuwe maatregelen komen, wanneer lopende maatregelen zullen afnemen en hoe lang het allemaal gaat duren.

Dit geeft uiteraard onzekerheid. Voor jullie, maar ook voor ons. Wij als bestuur hadden uiteraard ook liever gezien dat we elk weekend konden genieten van mooie wedstrijden, maar de realiteit is anders.

We krijgen uiteraard ook vragen van leden m.b.t. competitie, regels en contributie.

Omdat de onzekerheid groot is en we niet weten tot wanneer de huidige maatregelen gaan duren, kunnen we eigenlijk alleen een reactie geven m.b.t. contributie.

Iedereen heeft (als het goed is) een mail met de contributie nota ontvangen. Veel leden hebben die inmiddels ook betaald of betalen in termijnen.

Wij willen jullie vragen om, indien de factuur nog niet betaald is, deze toch gewoon te betalen. In delen of in 1 keer.

Waarom?

Onze vereniging heeft betalingsverplichtingen naar de bond en de gemeente. Hier willen we uiteraard aan blijven voldoen.

Onze club ziet financieel geen grote gevolgen m.b.t. de corona crisis. We missen eigenlijk weinig tot geen inkomsten en de kosten zijn door het minder huren van de zaal ook lager. Maar dat neemt niet weg dat er nog wel kosten zijn. Wij als bestuur verwachten geen betalingsproblemen als de leden ook gewoon de contributie betalen.

Krijgen we compensatie als leden?

Ja, indien nodig zullen we onze leden compenseren. Hoeveel kunnen we nu nog niet zeggen omdat we niet weten tot wanneer de maatregelen gaan duren en of er later weer nieuwe komen.

Als bestuur zijn we daarnaast ook afhankelijk van de bond. Bij wedstrijdspelende leden betalen we contributie aan de bond. Ook de bond weet nog niet hoe lang dit gaat duren, dus kunnen ze ook nog niet veel zeggen over compensatie over dit deel.

Wat we als bestuur wel kunnen toezeggen is dat we per team (leeftijdsgroepen) kijken wat het gevolg uiteindelijk is geweest. Hoeveel trainingen en wedstrijden zijn er minder gespeeld en hoeveel contributie zou  een lid dan terug moeten krijgen. Dit bedrag gaan we dan na het seizoen terugstorten naar de leden die daar recht op hebben. Dit staat dus los van de contributie aan de bond, want daar zijn we afhankelijk van de bond zelf.

Het kan uiteraard zijn dat de bond besluit om de competitie te verlengen tot de zomervakantie. Het kan ook zijn dat we daardoor toch alle wedstrijden en alle uren training kunnen volmaken. Maar dat gaan we zien. We weten het nu nog niet.

Als er dus door de corona maatregelen minder trainingen/wedstrijden zijn geweest, dan gaan we dat dus compenseren.

Algemene ledenvergadering 2020

Normaal hebben we in oktober of november een algemene ledenvergadering. Vorig jaar is er tijdens deze vergadering een nieuw bestuur gestart. Wij wilden aan het einde van afgelopen seizoen een extra ledenvergadering inlassen om onze plannen met jullie te delen. Helaas gooide Corona toen ook al roet in het eten.

Omdat we best veel willen delen met jullie en er ook best wat vrijwilligers zijn die de afgelopen tijd gestopt zijn welke we niet zijn vergeten, willen we de vergadering het liefst face to face kunnen doen. Een digitale meeting lijkt ons hier niet geschikt.

We gaan dus kijken wat de ontwikkelingen zijn en wanneer we dan wel weer een vergadering kunnen organiseren. Daar horen jullie uiteraard over.

Heb je zaken die je alvast wilt aankaarten bij het bestuur? Mail deze dan naar: secretariaat@alkmaargusrdians.nl

Zomervakantie 2021

Afgelopen zomer hebben we, anders dan andere jaren, toch met elkaar kunnen basketballen in de sporthal. We hadden pickup games georganiseerd, en daar hebben we veel positieve reacties op gekregen. Het uitgangspunt voor de zomer van 2021 is dat we dit weer gaan doen (mist het uiteraard mag).

 

Als laatste, hou je gezond, probeer toch te blijven sporten en we hopen elkaar snel weer te kunnen zien in de sporthal!