Alle basketbalcompetities voortijdig beëindigd

Naar aanleiding van de nieuwe informatie over de bestrijding van het coronavirus die vanavond door de Nederlandse overheid naar buiten is gebracht, ziet de Nederlandse Basketball Bond zich genoodzaakt alle basketbalcompetities voortijdig te beëindigen.

Eén van de dringende aanvullende overheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is alle bijeenkomsten waar mensen bij elkaar komen tot 1 juni te verbieden. De ondergrens van honderd personen die aanvankelijk gold, verdwijnt.

Deze maatregel heeft tot gevolg dat alle landelijke competities en afdelingscompetities per direct worden beëindigd. Er worden geen kampioenen aangewezen. De NBB acht dit niet passend gelet op het gemankeerde seizoen en de situatie waarin het land verkeert. Een uitzondering daarop vormen poules waarin eventueel al een kampioen is. Dat geldt met name voor afdelingscompetities.

Bij plaatsing voor de competities in het nieuwe seizoen 2020-2021 zal worden gekeken naar de huidige stand. Als het gaat om promotie en degradatie zal een zo eerlijk mogelijke afweging worden gemaakt welke teams daarvoor in aanmerking komen.

De finales voor de Basketball Cup – de strijd om de nationale beker – die aanvankelijk in het weekeinde van zaterdag 28 en zondag 29 maart gespeeld zouden worden, maar tot nader orde waren uitgesteld, worden verplaatst naar het begin van volgend seizoen.

Simone Volmer, Algemeen Directeur bij de NBB: “Dit besluit is een harde klap voor het basketball in Nederland, maar het enige mogelijke besluit, waarmee we meteen duidelijkheid kunnen verschaffen aan onze achterban. We beseffen dat we als sport nu even pas op de plaats moeten maken, gezien alles dat er nu speelt in de maatschappij en op het gebied van volksgezondheid. Vanzelfsprekend nemen we onze verantwoordelijkheid in de voorbeeldrol die we hebben. Wij houden ons aan de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd, zoals de anderhalve meter afstand bewaren. Dus hoe vervelend ook, we moeten die basketball in teamverband even laten liggen. We weten niet hoe lang het gaat duren, maar uiteindelijk pakken we die bal weer op met elkaar!”

Leden inventarisatie 2020-2021

Beste basketballers,

Het huidig seizoen is nog niet ten einde, maar zoals gebruikelijk starten de voorbereidingen voor het volgende seizoen alweer! Jullie hebben een e-mail ontvangen over de leden inventarisatie voor volgend seizoen. Mocht de mail je ontglipt zijn… Bij deze de informatie!

Begeleidende brief ledeninventarisatie 2020-2021 (1)

Graag horen we het vóór 31 maart als je volgend seizoen jouw lidmaatschap wil wijzigen. Wil je niets veranderen aan jouw lidmaatschap, dan hoef je niets te doen.

 • Ben je jonger dan 16 jaar, dan is een handtekening van jouw ouder/verzorger benodigd. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier. Deze is bijgevoegd bij bovenstaande brief.
 • Ben je 16 jaar of ouder, dan kun je gebruik maken van het (nieuwe) digitale formulier via https://forms.gle/atogwTDAP4ki8pnJ6.

Zijn er vragen, stel ze gerust!

Sportieve groeten,
de technische commissie

Vacatures bij Alkmaar Guardians

Reminder + extra info mixtoernooi 4 januari

Voor wie er a.s. zaterdag aanwezig zijn op het toernooi hierbij nog een kleine herinnering + extra info:

 • Vergeet niet een wit én zwart shirt mee te nemen om in te spelen
 • De zaal is open vanaf 15:00 uur. De eerste games starten om 15:30 dus zorg dat je op tijd klaar bent om te starten
 • Teams worden bekend gemaakt boven de tribunes
 • Het wedstrijdschema hangt in de zaal
 • Wanneer je niet hoeft te spelen, moet er minimaal 1 iemand van je team fluiten en 1 iemand de score bijhouden. Overleg dit goed met elkaar zodat de games op tijd kunnen beginnen
 • Het kan gebeuren dat de tijden wat gaan afwijken, houdt het schema in de gaten en luister goed naar wat er omgeroepen wordt
 • Na afloop van het toernooi is er tijd om te douchen en om te kleden. Een half uur na afloop van de laatste game volgt er een prijsuitreiking in de kantine onder het genot van een bitterbal!

Veel plezier en heb respect voor elkaar!!

Wij hebben er zin in, hopelijk jullie ook

 

Tot zaterdag,

De technische commissie

Mixtoernooi 4 januari

Bestuurswijziging

Beste leden van Alkmaar Guardians,

Tijdens de Algemenen Leden Vergadering van Alkmaar Guardians op 1 november jl. zijn er 3 bestuursleden afgetreden en 4 nieuwe bestuursleden aangetreden. Aftredend waren. Taco Huberts (voorzitter), Frans Bol (secretaris), Sabine de Breij (algemeen bestuurslid)

 

De bestuurssamenstelling is vanaf 1 november al volgt:

Functie

Voorzitter: Quincy Agerbeek

Secretaris: Jeroen Smit

Penningmeester: Ingrid Moes

Tech. Commissie: Joëlle Boëtius

Alg. bestuurslid 1: Rob Visser (materiaalman)

Alg. bestuurslid 2: Erwin van Dijk

Alg. bestuurslid 3: Tristan van Santen

 

Buiten het bestuur blijven Jacqueline Insing en Romy Hageman het als wedstrijdsecretariaat runnen.

En Sabine de Breij zal de ledenadministratie blijven doen tot aan het eind van het lopende seizoen.

De emailadressen van Alkmaar Guardians blijven gelijk.

 

Taco, Frans en Sabine zijn de afgelopen jaren met veel plezier actief geweest binnen Alkmaar Guardians. Maar zien in dat een nieuw bestuur goed is voor een vereniging. Met vertrouwen geven wij na veel jaar dan ook het stokje over. En hopen dat de samenwerking met U en het bestuur op de zelfde prettige wijze zal blijven bestaan.

Maar ook willen wij jullie bedanken voor de jarenlange fijne samenwerking.

ALV 1 november 2019 – Agenda

Beste leden,

 

Op 1 november is de Algemene Leden Vergadering.

Start om 20:15uur

Locatie is vergaderruimte Sporthal Alkmaar Noord.

Aruba straat 4

 

De ALV is er voor alle leden (ook ouders van jeugdleden) die graag van het bestuur willen weten hoe het met onze club gaat.

Graag tot zien op 1 november.

 

Sportieve groet,

Het bestuur

 

Agenda:

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Mededelingen bestuur
 • Inventarisatie rondvraag
 • Notulen ALV 2018 (zie alkmaarguardians.nl onder algemeen)
 • Jaarverslag seizoen 2018-2019
 • Jaarverslag TC (Incl. scheidsrechter zaken)
 • Vooruitblik seizoen 2019-2020
 • Financiën (Winst en Verlies rekening, Balans, Begroting)
 • Kascontrole decharge
 • Vaststellen contributie 2020-2021

Korte pauze

 • Nieuwe benoemingen
  1. Schema af en aantreden
  2. Kascontrole
 • Beantwoorden inventarisatie rondvraag
 • Rondvraag
 • Sluiting

 

+++

Schriftelijke vragen aan het bestuur voor 25 oktober sturen naar secretariaat@alkmaarguardians.nl

+++

Spelregelbewijs halen

Website Alkmaar Guardians vernieuwd.

Beste leden.

De afgelopen zomer periode is er veel werk verricht aan de website. zo is er een directe link met Sportlink zodat je het programma en de uitslagen van jouw tem kunt volgen.

De leesbaarheid en de inhoud is verbetert, het bestuur hoort graag als er nog meer wensen zijn. Heb je ideeën of opmerkingen stuur dan een email naar secretaris@alkmaarguardians.nl .

Op 1 november is de Algemene Leden Vergadering (ALV) deze wordt gehouden in sportcafé Alkmaar Noord inloop tussen 19:30 en 20:00 uur.

Ook hier kan en mag je jou ideeën naar voren brengen.

De komende tijd zal er nog meer wijzigen. Zo zal er van ieder team zal er een teamfoto gemaakt worden, welke dan bij de team info zichtbaar wordt.

Graag tot ziens op de ALV, het bestuur

Basketballs’cool start 14 september

Heyhallo!
Na een heerlijke zonnige zomer, willen jullie natuurlijk weer graag beginnen met basketballen. Gelukkig is alles geregeld voor het nieuwe seizoen. 14 september staan wij om 10 uur te popelen om te starten.
We hopen jullie allemaal weer te zien!