Trainers en Coaches

Alkmaar Guardians heeft als ambitie om een beter basketbal te krijgen in Alkmaar. We willen hiervoor investeren in trainers en coaches. Zorgen voor een goede opleiding en begeleiding.

We zien een mooie groei van het aantal leden in de jongste groepen, maar missen een kader om deze leden enthousiast en actief te houden op latere leeftijd. Door betere coaching en trainingen zal het niveau van de spelers omhoog gaan. Dit zal als resultaat geven dat ze langer enthousiast blijven en dus ook langer actief blijven binnen de vereniging.

Dit is heel belangrijk voor onze vereniging omdat ook uit deze groep de meeste vrijwilligers kunnen komen die echt betrokken zijn bij de club.

We zoeken dus trainers en coaches die graag een team beter willen maken. De club zal zorgen voor een goede opleiding en begeleiding.

Wat kunnen we bieden:

 • Vaste vergoeding van 250 euro per seizoen (bij eerste team)
 • Mogelijkheid tot volgen van BT2 cursus
 • Clinics door externe om de trainers beter te maken
 • Zoveel als mogelijk vrijgesteld van taken als fluiten en schrijven

 

Wil je reageren op deze vacature? Stuur dan een mail met je gegevens naar secretariaat@alkmaarguardians.nl

Scheidsrechters

Alkmaar Guardians zoekt vaste scheidsrechters die elk thuisprogramma voor elke speelronde inzetbaar zijn.

Hiermee willen we het niveau van de scheidsrechters omhoog brengen doordat we beter in staat zijn om koppels te maken waarbij de jeugdleden kunnen leren van een ervaren scheidsrechter. Daarnaast zal het minder druk leggen op de spelende leden en wordt het makkelijker om scheidsrechterschema’s te maken.

De taken zijn:

 • Scheidrechter zijn de thuiswedstrijden van Alkmaar Guardians
 • Elke thuisprogramma en elke speelronde
 • Vaste vergoeding per gefloten wedstrijd welke einde van de maand als vrijwilligersvergoeding wordt uitbetaald.

Uiteraard kan het door vakantie of andere zaken gebeuren dat je een keer niet kunt, dit is natuurlijk geen probleem.

 

Daarnaast zoeken we ook een persoon voor de scheidrechterzaken. Deze zal zich bezig houden met het opleiden en begeleiden van jeugdleden mbt fluiten. Cursus geven en zorgen dat leden hun scheidsrechterdiploma gaan halen.

 

Wil je reageren op deze vacature? Stuur dan een mail met je gegevens naar secretariaat@alkmaarguardians.nl

Vacature Technische Commissie

Hiervoor zoeken we meerdere mensen. Liefst een goede groep van 3-4 mensen die goed samen kunnen werken.

 

De taken zijn o.a.:

–              Teamindelingen maken

–              Trainingsschema’s maken

–              Zaalhuur van de trainingen regelen

–              Wachtlijsten beheren

–              Bijhouden en uitdragen jeugdplan

–              Begeleiden van trainers en coaches

–              Aanspreekpunt voor coördinator scheidsrechterszaken

 

De drukste perioden zijn voornamelijk aan het einde van het seizoen en het begin van het nieuwe seizoen. Eind februari wordt er gestart met de ledeninventarisatie waarna de teamindelingen volgen, het inschrijven van de teams bij de bond en er voor zorgen dat alle teams voorzien zijn van een trainer/coach. Hiervoor is veel overleg nodig met trainers, coaches en spelers. In de drukke periodes zal per persoon inzet van een aantal uur per week benodigd zijn. In de overige maanden is de belasting minder en afhankelijk van het aantal wachtlijst aanmeldingen, mailberichten en ontwikkelingen die gaande zijn.

 

Wil je reageren op deze vacature? Stuur dan een mail met je gegevens naar secretariaat@alkmaarguardians.nl

Vacature ledenadministratie

De taken zijn:

 

– inschrijven nieuwe leden

– verwerken opzeggingen

– wijzigingen doorvoeren

– contact met penningmeester en wedstrijdsecretariaat

– teamindelingen in sportlink zetten

– doorvoeren schorsingen

– beheren van de rugnummers voor de tenues

– beheer van de sportlink accounts

– contact onderhouden met sportlink bij problemen

– beheer van de tablets (o.a. updates)

 

De tijdsdruk ligt vooral aan het begin en het einde van het seizoen (augustus en mei/juni) dan ben je soms een paar uur per week kwijt.

Als het seizoen loopt is het niet veel werk, gemiddeld 1 uurtje per week maar dan zijn er ook weken dat je niks hoeft te doen.

 

Wil je reageren op deze vacature? Stuur dan een mail met je gegevens naar secretariaat@alkmaarguardians.nl

Reminder + extra info mixtoernooi 4 januari

Voor wie er a.s. zaterdag aanwezig zijn op het toernooi hierbij nog een kleine herinnering + extra info:

 • Vergeet niet een wit én zwart shirt mee te nemen om in te spelen
 • De zaal is open vanaf 15:00 uur. De eerste games starten om 15:30 dus zorg dat je op tijd klaar bent om te starten
 • Teams worden bekend gemaakt boven de tribunes
 • Het wedstrijdschema hangt in de zaal
 • Wanneer je niet hoeft te spelen, moet er minimaal 1 iemand van je team fluiten en 1 iemand de score bijhouden. Overleg dit goed met elkaar zodat de games op tijd kunnen beginnen
 • Het kan gebeuren dat de tijden wat gaan afwijken, houdt het schema in de gaten en luister goed naar wat er omgeroepen wordt
 • Na afloop van het toernooi is er tijd om te douchen en om te kleden. Een half uur na afloop van de laatste game volgt er een prijsuitreiking in de kantine onder het genot van een bitterbal!

Veel plezier en heb respect voor elkaar!!

Wij hebben er zin in, hopelijk jullie ook

 

Tot zaterdag,

De technische commissie

Mixtoernooi 4 januari

Bestuurswijziging

Beste leden van Alkmaar Guardians,

Tijdens de Algemenen Leden Vergadering van Alkmaar Guardians op 1 november jl. zijn er 3 bestuursleden afgetreden en 4 nieuwe bestuursleden aangetreden. Aftredend waren. Taco Huberts (voorzitter), Frans Bol (secretaris), Sabine de Breij (algemeen bestuurslid)

 

De bestuurssamenstelling is vanaf 1 november al volgt:

Functie

Voorzitter: Quincy Agerbeek

Secretaris: Jeroen Smit

Penningmeester: Ingrid Moes

Tech. Commissie: Joëlle Boëtius

Alg. bestuurslid 1: Rob Visser (materiaalman)

Alg. bestuurslid 2: Erwin van Dijk

Alg. bestuurslid 3: Tristan van Santen

 

Buiten het bestuur blijven Jacqueline Insing en Romy Hageman het als wedstrijdsecretariaat runnen.

En Sabine de Breij zal de ledenadministratie blijven doen tot aan het eind van het lopende seizoen.

De emailadressen van Alkmaar Guardians blijven gelijk.

 

Taco, Frans en Sabine zijn de afgelopen jaren met veel plezier actief geweest binnen Alkmaar Guardians. Maar zien in dat een nieuw bestuur goed is voor een vereniging. Met vertrouwen geven wij na veel jaar dan ook het stokje over. En hopen dat de samenwerking met U en het bestuur op de zelfde prettige wijze zal blijven bestaan.

Maar ook willen wij jullie bedanken voor de jarenlange fijne samenwerking.

ALV 1 november 2019 – Agenda

Beste leden,

 

Op 1 november is de Algemene Leden Vergadering.

Start om 20:15uur

Locatie is vergaderruimte Sporthal Alkmaar Noord.

Aruba straat 4

 

De ALV is er voor alle leden (ook ouders van jeugdleden) die graag van het bestuur willen weten hoe het met onze club gaat.

Graag tot zien op 1 november.

 

Sportieve groet,

Het bestuur

 

Agenda:

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Mededelingen bestuur
 • Inventarisatie rondvraag
 • Notulen ALV 2018 (zie alkmaarguardians.nl onder algemeen)
 • Jaarverslag seizoen 2018-2019
 • Jaarverslag TC (Incl. scheidsrechter zaken)
 • Vooruitblik seizoen 2019-2020
 • Financiën (Winst en Verlies rekening, Balans, Begroting)
 • Kascontrole decharge
 • Vaststellen contributie 2020-2021

Korte pauze

 • Nieuwe benoemingen
  1. Schema af en aantreden
  2. Kascontrole
 • Beantwoorden inventarisatie rondvraag
 • Rondvraag
 • Sluiting

 

+++

Schriftelijke vragen aan het bestuur voor 25 oktober sturen naar secretariaat@alkmaarguardians.nl

+++

Spelregelbewijs halen

Website Alkmaar Guardians vernieuwd.

Beste leden.

De afgelopen zomer periode is er veel werk verricht aan de website. zo is er een directe link met Sportlink zodat je het programma en de uitslagen van jouw tem kunt volgen.

De leesbaarheid en de inhoud is verbetert, het bestuur hoort graag als er nog meer wensen zijn. Heb je ideeën of opmerkingen stuur dan een email naar secretaris@alkmaarguardians.nl .

Op 1 november is de Algemene Leden Vergadering (ALV) deze wordt gehouden in sportcafé Alkmaar Noord inloop tussen 19:30 en 20:00 uur.

Ook hier kan en mag je jou ideeën naar voren brengen.

De komende tijd zal er nog meer wijzigen. Zo zal er van ieder team zal er een teamfoto gemaakt worden, welke dan bij de team info zichtbaar wordt.

Graag tot ziens op de ALV, het bestuur