Vacature ledenadministratie

De taken zijn:

 

– inschrijven nieuwe leden

– verwerken opzeggingen

– wijzigingen doorvoeren

– contact met penningmeester en wedstrijdsecretariaat

– teamindelingen in sportlink zetten

– doorvoeren schorsingen

– beheren van de rugnummers voor de tenues

– beheer van de sportlink accounts

– contact onderhouden met sportlink bij problemen

– beheer van de tablets (o.a. updates)

 

De tijdsdruk ligt vooral aan het begin en het einde van het seizoen (augustus en mei/juni) dan ben je soms een paar uur per week kwijt.

Als het seizoen loopt is het niet veel werk, gemiddeld 1 uurtje per week maar dan zijn er ook weken dat je niks hoeft te doen.

 

Wil je reageren op deze vacature? Stuur dan een mail met je gegevens naar secretariaat@alkmaarguardians.nl

Reminder + extra info mixtoernooi 4 januari

Voor wie er a.s. zaterdag aanwezig zijn op het toernooi hierbij nog een kleine herinnering + extra info:

 • Vergeet niet een wit én zwart shirt mee te nemen om in te spelen
 • De zaal is open vanaf 15:00 uur. De eerste games starten om 15:30 dus zorg dat je op tijd klaar bent om te starten
 • Teams worden bekend gemaakt boven de tribunes
 • Het wedstrijdschema hangt in de zaal
 • Wanneer je niet hoeft te spelen, moet er minimaal 1 iemand van je team fluiten en 1 iemand de score bijhouden. Overleg dit goed met elkaar zodat de games op tijd kunnen beginnen
 • Het kan gebeuren dat de tijden wat gaan afwijken, houdt het schema in de gaten en luister goed naar wat er omgeroepen wordt
 • Na afloop van het toernooi is er tijd om te douchen en om te kleden. Een half uur na afloop van de laatste game volgt er een prijsuitreiking in de kantine onder het genot van een bitterbal!

Veel plezier en heb respect voor elkaar!!

Wij hebben er zin in, hopelijk jullie ook

 

Tot zaterdag,

De technische commissie

Mixtoernooi 4 januari

Bestuurswijziging

Beste leden van Alkmaar Guardians,

Tijdens de Algemenen Leden Vergadering van Alkmaar Guardians op 1 november jl. zijn er 3 bestuursleden afgetreden en 4 nieuwe bestuursleden aangetreden. Aftredend waren. Taco Huberts (voorzitter), Frans Bol (secretaris), Sabine de Breij (algemeen bestuurslid)

 

De bestuurssamenstelling is vanaf 1 november al volgt:

Functie

Voorzitter: Quincy Agerbeek

Secretaris: Jeroen Smit

Penningmeester: Ingrid Moes

Tech. Commissie: Joëlle Boëtius

Alg. bestuurslid 1: Rob Visser (materiaalman)

Alg. bestuurslid 2: Erwin van Dijk

Alg. bestuurslid 3: Tristan van Santen

 

Buiten het bestuur blijven Jacqueline Insing en Romy Hageman het als wedstrijdsecretariaat runnen.

En Sabine de Breij zal de ledenadministratie blijven doen tot aan het eind van het lopende seizoen.

De emailadressen van Alkmaar Guardians blijven gelijk.

 

Taco, Frans en Sabine zijn de afgelopen jaren met veel plezier actief geweest binnen Alkmaar Guardians. Maar zien in dat een nieuw bestuur goed is voor een vereniging. Met vertrouwen geven wij na veel jaar dan ook het stokje over. En hopen dat de samenwerking met U en het bestuur op de zelfde prettige wijze zal blijven bestaan.

Maar ook willen wij jullie bedanken voor de jarenlange fijne samenwerking.

ALV 1 november 2019 – Agenda

Beste leden,

 

Op 1 november is de Algemene Leden Vergadering.

Start om 20:15uur

Locatie is vergaderruimte Sporthal Alkmaar Noord.

Aruba straat 4

 

De ALV is er voor alle leden (ook ouders van jeugdleden) die graag van het bestuur willen weten hoe het met onze club gaat.

Graag tot zien op 1 november.

 

Sportieve groet,

Het bestuur

 

Agenda:

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Mededelingen bestuur
 • Inventarisatie rondvraag
 • Notulen ALV 2018 (zie alkmaarguardians.nl onder algemeen)
 • Jaarverslag seizoen 2018-2019
 • Jaarverslag TC (Incl. scheidsrechter zaken)
 • Vooruitblik seizoen 2019-2020
 • Financiën (Winst en Verlies rekening, Balans, Begroting)
 • Kascontrole decharge
 • Vaststellen contributie 2020-2021

Korte pauze

 • Nieuwe benoemingen
  1. Schema af en aantreden
  2. Kascontrole
 • Beantwoorden inventarisatie rondvraag
 • Rondvraag
 • Sluiting

 

+++

Schriftelijke vragen aan het bestuur voor 25 oktober sturen naar secretariaat@alkmaarguardians.nl

+++

Spelregelbewijs halen

Website Alkmaar Guardians vernieuwd.

Beste leden.

De afgelopen zomer periode is er veel werk verricht aan de website. zo is er een directe link met Sportlink zodat je het programma en de uitslagen van jouw tem kunt volgen.

De leesbaarheid en de inhoud is verbetert, het bestuur hoort graag als er nog meer wensen zijn. Heb je ideeën of opmerkingen stuur dan een email naar secretaris@alkmaarguardians.nl .

Op 1 november is de Algemene Leden Vergadering (ALV) deze wordt gehouden in sportcafé Alkmaar Noord inloop tussen 19:30 en 20:00 uur.

Ook hier kan en mag je jou ideeën naar voren brengen.

De komende tijd zal er nog meer wijzigen. Zo zal er van ieder team zal er een teamfoto gemaakt worden, welke dan bij de team info zichtbaar wordt.

Graag tot ziens op de ALV, het bestuur

Basketballs’cool start 14 september

Heyhallo!
Na een heerlijke zonnige zomer, willen jullie natuurlijk weer graag beginnen met basketballen. Gelukkig is alles geregeld voor het nieuwe seizoen. 14 september staan wij om 10 uur te popelen om te starten.
We hopen jullie allemaal weer te zien!

Vacature Voorzitter

Voorzitter:

Taco Huberts stopt per 9 november 2019 met het voorzitterschap. Hij stelt zich niet herkiesbaar tijdens de Algemene Leden Vergadering.

Taken:

Als voorzitter ben je onderdeel van het dagelijks bestuur.
Voorzitten van vergaderingen: 10 bestuursvergaderingen per jaar en de ALV.
Contact met de NBB, Bijwonen van bondsvergaderingen van het rayon (2 maal per seizoen).
Contact met gemeentelijke organisatie(s)
Contacten onderhouden met de diverse commissie en vrijwilligers binnen AG.
Waar nodig contact met commissies binnen de NBB en /of andere verenigingen.
Een aanspreekpunt zijn voor alle leden van de vereniging.

Tijdsbesteding:

gemiddeld 4-6 uur per week
Eind april eindigt het seizoen en september is de start. In deze vakantie periode is de tijdsbesteding minder.

Motivatie:

Plezier hebben in het werk voor en met Alkmaar Guardians. Plezier hebben in het feit dat alle leden met plezier hun sport kunnen beoefenen.
Contact met leden is belangrijk in een vereniging, regelmatig een bezoek aan de sporthal tijdens wedstrijd dagen helpt hierbij.
Je eigen motivatie proberen over te brengen op alle bestuursleden en commissies,

Inlichtingen: Taco Huberts tel. 072 5619563.
Email: voorzitter@alkmaarguardians.nl

De afgelopen jaren heb ik ontzettend veel plezier gehad in het werk voor onze club. En met het bestuur en commissies altijd fijn samengewerkt, Maar na 6 jaar( waarvan 3 jaar als penningmeester ) is het goed voor Alkmaar Guardians dat er een nieuwe voorzitter komt.
Heb je interesse bel me gerust op voor een gesprek, zodat je meer informatie kunt krijgen.

Vacature Secretaris

Als secretaris van Alkmaar Guardians ben je lid van het dagelijks bestuur en aanspreekpunt voor alle leden. Je werkt Samen met het hele bestuur en de diverse commissies.

Secretaris:

Frans Bol heeft aangegeven dat hij bij de komende ALV (9 november) niet herkiesbaar is. Dit betekent dat er een vacature is voor een secretaris.

Taken :

Het verzorgen van in het uitgaande post per email.
Voorbereiden opstellen agenda bestuursvergaderingen.
Afspraken na bestuursvergaderingen vastleggen.
Voorbereiden, notuleren Algemene leden vergadering.
Incidenteel bij bijwonen NBB meetings.
telefonisch beantwoorden van vragen over de vereniging.

Tijdsbesteding:

gemiddeld 2 tot 3 uur per week

Motivatie :

Betrokkenheid bij de vereniging en de basketbalsport.

Inlichtingen: Bel of email Frans Bol als je vragen heb.
Tel: 072 5622101 E: secretaris@alkmaarguardians.nl

De afgelopen jaren heb ik in vele functies ontzettend veel plezier gehad in het werk voor onze club. En met het bestuur en commissies altijd fijn samengewerkt, Maar na 15 jaar bestuur is het goed voor Alkmaar Guardians dat er een nieuwe jonge krachten komen.